Wachttijd

De FortaGroep probeert binnen 14 dagen na aanmelding een intake aan te bieden. De behandeling start binnen een week na de intake. Klik hier voor de huidige wachttijd.

Vergoeding

Alle activiteiten die wij binnen onze zorgprogramma's bieden worden door uw zorgverzekeraar danwel gemeente vergoed. Wij hebben een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig plus uw verzekeringsgegevens, BSN (burgerservicenummer) en een geldig identiteitsbewijs. Ons secretariaat helpt u hierbij. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Dit is het maximumbedrag dat uw zorgverzekeraar rekent voor alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Dit komt bovenop een eventueel vrijwillig eigen risico dat u heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar.

Niet verschijnen op een afspraak

Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat het ons uiterlijk 24 uur van te voren weten. Buiten kantoortijden kunt u annuleren door duidelijk uw naam en afspraakgegevens in te spreken op het antwoordapparaat of een e-mail te sturen. De e-mailadressen vindt u op de contactpagina.

Wanneer u niets laat weten dan neemt de behandelaar telefonisch contact met u op. Als de behandelaar u niet kan bereiken krijgt u schriftelijk bericht om binnen twee weken te reageren. Uw dossier wordt afgesloten als u niet reageert, of tweemaal niet op een afspraak verschijnt, of tweemaal binnen 48 uur afbelt.

Bij te laat afbellen of niet verschijnen, ook vanwege ziekte, wordt €50,- per gemiste afspraak en €100,- per gemiste intake of gemist onderzoek in rekening gebracht. Voor het missen van een groepsafspraak brengen wij €25,- in rekening.  

Diagnostiek en behandeling

Een intake bij de FortaGroep bestaat uit twee gesprekken met doorgaans twee verschillende psychologen. Zo krijgen wij een optimaal beeld van uw klachten. Indien noodzakelijk volgt een gesprek met een arts of psychiater. Wij vragen u om een aantal vragenlijsten in te vullen. Soms is meer uitgebreid persoonlijkheids- en/of intelligentie-onderzoek nodig. Op grond van de bevindingen wordt een diagnose gesteld en een behandelplan opgesteld. Voor aanvang van de behandeling wordt uw instemming met het behandelplan gevraagd. Wij meten het behandeleffect middels een ROM-vragenlijst die u vooraf, tussentijds en bij beëndiging van uw behandeling invult.   

Bereikbaarheid

De FortaGroep is tijdens kantoortijden van 08:30-16:30 bereikbaar. Buiten deze tijden verwijzen wij u voor spoedzaken naar uw huisarts.

Afspraken buiten kantoortijden

Behandelafspraken buiten kantoortijden zijn in overleg beperkt beschikbaar.

MijnFortaGroep

U kunt u uw persoonlijke dossier online inzien via MijnFortaGroep. U ontvangt een e-mail van helpdesk@fortagroep.nl om uw account te activeren. Op het gebruik van MijnFortaGroep zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Cliëntenraad

De directie van de FortaGroep wordt geadviseerd door de cliëntenraad. Deze raad is een adviesorgaan zoals voorgeschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De cliëntenraad ondersteunt de directie door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over zaken als praktijkhuisvesting, behandelmethodes, bejegening, uitbreiding van het behandelaanbod, nieuwe doelgroepen en toegankelijkheid. Klik hier voor meer informatie over de cliëntenraad.

Klachten

Wij doen ons uiterste best voor een uitstekende kwaliteit van onze dienstverlening. Onverhoopt is het toch mogelijk dat uw behandeltraject niet naar wens verloopt. Bent u niet tevreden, of heeft u suggesties voor verbetering? Laat het ons weten. U kunt uw klacht of suggesties schriftelijk indienen. Het klachtenreglement van de FortaGroep is te downloaden via onze website of kosteloos op te vragen via het secretariaat van een vestiging.

Klachtencommissie FortaGroep
T.a.v. Yolanda Markesteijn-Blaak, ambtelijk secretaris
Westblaak 94, 3012 KM Rotterdam

Klik hier voor het klachtenregelement.