Eigen risico

Uw intake en behandeling bij de FortaGroep worden door uw zorgverzekeraar verrekend met uw openstaande eigen risico. Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Dit is het maximumbedrag dat door uw zorgverzekeraar gerekend wordt over alle gebruikte zorg in een kalenderjaar. Dit komt bovenop een eventueel vrijwillig eigen risico dat u heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar.

Kind- en Jeugd-behandelingen worden vergoed door uw gemeente. Hiervoor geldt geen eigen risico.  

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 verandert het financieringsstelsel van de GGZ. Deze nieuwe manier van werken wordt het zorgprestatiemodel genoemd. Aan de kwaliteit van onze zorg verandert niets, wel de wijze waarop uw zorg wordt gedeclareerd.

In plaats van één factuur aan het einde van de behandeling, wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks ieder contact met uw behandelaar bij uw zorgverzekeraar
gedeclareerd. Hierdoor is voor u veel sneller inzichtelijk welke rekening is ingediend bij uw verzekeraars. 

Bent u al in 2021 gestart met een intake of behandeling en loopt dit door in 2022? Dan betaalt u zowel het openstaande (vrijwillige) eigen risico in 2021 als het (vrijwillig) eigen risico in 2022. Het kan dan ook raadzaam zijn om in 2022 af te zien van een vrijwillig eigen risico. Heeft u aanvullende vragen wat het zorgprestatiemodel verder voor u betekent, neemt u contact op met uw verzekeraar.

Voor meer informatie, zie de Patiëntfolder Zorgprestatiemodel en de Factsheet Eigen Risico

Niet verschijnen op een afspraak

Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat het ons uiterlijk 24 uur van te voren weten. Buiten kantoortijden kunt u annuleren door duidelijk uw naam en afspraakgegevens in te spreken op het antwoordapparaat of een e-mail te sturen. De e-mailadressen vindt u op de contactpagina.

Wanneer u niets laat weten dan neemt de behandelaar telefonisch contact met u op. Als de behandelaar u niet kan bereiken krijgt u schriftelijk bericht om binnen twee weken te reageren. Uw dossier wordt afgesloten als u niet reageert of tweemaal niet op een afspraak verschijnt of tweemaal binnen 24 uur afbelt.

Bij te laat afbellen of niet verschijnen, ook vanwege ziekte, wordt €45,- per gemiste afspraak en €90,- per gemiste intake of gemist onderzoek in rekening gebracht.

DBC

Behandelingen in de ambulante GGZ worden vergoed op basis van DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties). Op basis van de diagnose wordt een behandeltraject gestart. De tijdsduur van alle activiteiten wordt geregistreerd en opgeteld. Ook indirecte tijd zoals verslaglegging, overleg en telefonische contacten worden bij de behandelduur opgeteld. De volledige behandeling wordt na afronding gedeclareerd bij uw verzekeraar.

Voor een overzicht van de landelijk vastgestelde tarieven, zie:

De behandeling zelf betalen

Cliënten van de FortaGroep kunnen desgewenst de behandeling zelf betalen. Bijvoorbeeld voor therapie die niet (meer) door de verzekeraar vergoed wordt. Denk hierbij aan partner-relatietherapie of therapie voor rouwverwerking of arbeidsgerelateerde problematiek. Betaalt u de behandeling zelf, dan spreekt u uw zorgverzekering niet aan. Er gaan geen gegevens naar uw zorgverzekeraar en u verbruikt geen eigen risico.

Kosten als u zelf betaalt

De FortaGroep hanteert standaardtarieven voor behandelingen. Elke behandeling start met een intake. De intake bestaat uit een gesprek van 1 uur met een gekwalificeerd behandelaar, waarin de problematiek wordt geïnventariseerd. Er wordt bekeken wat de beste behandeling is en hoeveel behandelsessies er ongeveer nodig zijn. Daarna start in overleg de behandeling. Als u zelf betaalt hanteren wij de hierboven vermelde NZA-tarieven. 

Voorwaarden voor zelf betalen

Voor de intake ondertekent u een formulier waarin u verklaart de behandeling zelf te betalen. U bent altijd vrij de behandeling te stoppen wanneer u dat wilt.