Kanker: een grote impact op lichaam en geest

Bij de specialistische behandelteams van FortaGroep de Vruchtenburg wordt psycho-oncologische zorg geboden aan mensen met kanker, naasten en nabestaanden wanneer er door confrontatie met kanker psychische klachten zijn ontstaan die het dagelijks functioneren belemmeren.  U kunt bij ons terecht, zowel tijdens als kort na de medische behandeling voor kanker, wanneer u vastloopt tijdens het herstel of wanneer er psychische problemen ondervonden worden op de langere termijn.

 

Kanker en de behandeling die iemand daarvoor moet ondergaan geeft niet alleen aanleiding tot lichamelijke klachten, maar ook vaak emotionele problemen en psychische klachten als:

 • aanhoudende angst bij kanker of angst voor terugkeer
 • onzekerheid, verminderd gevoel van eigenwaarde
 • eenzaamheid, somberheid en depressieve klachten
 • ernstige stress-klachten en het gevoel de grip kwijt te zijn
 • opdringende, nare herinneringen aan wat u heeft meegemaakt of nachtmerries. Niet aan bepaalde ervaringen willen terugdenken of grote angst om weer naar het ziekenhuis te  gaan
 • moeite met aanpassen en verwerken van (de gevolgen van) kanker
 • moeite met het oppakken van de verschillende rollen in het leven, zoals werk
 • gestagneerde rouwverwerking
 • ernstige vermoeidheid en pijn, slaapproblemen en concentratieverlies

Daarnaast roept de confrontatie met kanker vragen op met betrekking tot wat zinvol en van betekenis is.

Behandelaanbod

In onze behandelingen maken we gebruik van bewezen effectieve technieken in combinatie met e-health modules. Uw behandeling kan face to face of, via beeldbellen, volledig digitaal worden gevolgd. Op alle Vruchtenburg locaties is beeldende vaktherapie in aanvulling op gesprektherapie, op indicatie, onderdeel van het behandelaanbod. Tijdens de intake en behandeling hebben wij oog voor uw naasten. Indien gewenst en gepast worden zijn actief bij uw traject betrokken.

Onze behandelmethoden:

 • Psycho-educatie
 • Cognitieve Gedragstherapie (CGt)
 • Acceptance Commitment Therapy (ACT)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Psychotraumatherapie
 • Haptotherapie
 • Kunstzinnige therapie
 • E-health behandeling
 • Groepsbehandeling zingevingsgerichte psychotherapie
 • Groepsbehandeling cognitieve gedragstherapie met aandachtstraining


Onderzoek & Expertisecentrum

FortaGroep de Vruchtenburg deelt haar expertise op het gebied van de psycho-oncologische zorg en biedt regelmatig trainingen, lezingen en workshops aan. Deze kunnen in company gegeven worden of op één van onze locaties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze locaties.

Daarnaast wordt er actief bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek.

Fortagroep de Vruchtenburg dient als praktijklocatie voor de Forward-study van het Radbouc UMC. Dit onderzoek richt zich op de effectiviteit en haalbaarheid van een evidence-based behandelinterventie voor angst van terugkeer van kanker in de dagelijkse psycho-oncologische praktijk.
Daarnaast doen we mee in de pilot Aanpassingsstoornissen van het IKNL. In deze onderzoekspilot wordt in kaart gebracht wat de invloed van zorg volgens de richtlijn Aanpassingsstoornis is op het welzijn en de behoefte aan zorg bij (ex) kankerpatienten met de diagnose aanpassingsstoornis.
En zijn we partner in het revalidatieprogramma Oncopol van Stichting Tegenkracht waarbij er op aanvraag aanvullende psychologische zorg wordt geboden aan politiemedewerkers die te maken krijgen met kanker.