Kanker: een grote impact op lichaam en geest

In Nederland krijgen jaarlijks circa 110.000 mensen kanker, 300 mensen per dag, 12 mensen per uur. Een aantal dat gezien de vergrijzing in de komende jaren blijft stijgen. Kanker en de behandeling die iemand daarvoor moet ondergaan geeft niet alleen aanleiding tot lichamelijke klachten, maar ook vaak tot emotionele problemen zoals meer angst, onzekerheid, somberheid, wanhoop en aantasting van het gevoel van eigenwaarde en controle. Daarnaast zijn er vele sociale gevolgen bijvoorbeeld wanneer de patiënt eenzaam en/of afhankelijk raakt. De confrontatie met kanker roept vragen op met betrekking tot wat voor de patiënt zinvol en van betekenis is. En hoewel werk voor veel mensen met kanker een belangrijke bron van emotionele steun en financiële zelfstandigheid kan betekenen, ondervinden veel mensen met kanker problemen met werkhervatting. Problemen kunnen zich ook langere tijd na afloop van de behandeling voordoen. 
Detecteren behoefte psychosociale zorg Landelijke richtlijn, 2017, Versie: 2.0, IKNL

Wie zijn wij?

Soms zijn de psychische klachten of vermoeidheid zo belemmerend in het dagelijks leven dat professionele zorg nodig is. De Vruchtenburg is het onderdeel van de FortaGroep waar mensen die psychisch vastlopen in het omgaan met kanker terecht kunnen. Niet alleen mensen die zelf kanker hebben (gehad), maar ook hun naasten kunnen in zorg komen bij een van onze gespecialiseerde teams in Rotterdam en Leiden. Ongeacht de aard of de fase van de ziekte. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw situatie kunt u door uw huisarts of medisch specialist verwezen worden voor basis of gespecialiseerde GGZ. Een persoonlijke benadering staat centraal. We hebben goede regionale samenwerkingscontacten met o.a. inloophuizen en ziekenhuizen.

Zorgaanbod

 • Individuele behandelingen (o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR)
  • met partner
  • met gezin
  • aangevuld met gerichte e-health modules van Therapieland
 • Groepsbehandelingen
  • zingevingsgerichtegroepstherapie
  • cognitieve gedragstherapie met aandachtstraining
  • verder na kanker (bij voldoende deelnemers)
 • Aanvullende behandelingen (locatie Straatweg, Rotterdam)
  • haptotherapie
  • kunstzinnige therapie
 • Behandeling van kinderen en jongeren die worstelen met de impact van kanker in hun omgeving (locatie Straatweg, Rotterdam)

Expertisecentrum

De Vruchtenburg deelt haar expertise op het gebied van de psychologische zorg graag en biedt daarom regelmatig trainingen, lezingen en workshops aan. Deze kunnen in company gegeven worden of op één van de locaties van de Vruchtenburg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat via 071 – 361 62 60.

Kosten en vergoedingen

De Vruchtenburg biedt uitsluitend verzekerde zorg. De behandeling wordt door de zorgverzekeraar vergoed uit de basisverzekering. Voorwaarde is dat de cliënt een verwijzing heeft van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.

Stichting Vrienden van de Vruchtenburg

Stichting Vrienden van de Vruchtenburg is de naam voor het steunfonds van de Vruchtenburg. Het doel van de Stichting Vrienden van de Vruchtenburg is het toegankelijk houden van psychologische zorg voor mensen met kanker en hun naasten. De stichting verzamelt en beheert de donaties en giften die de Vruchtenburg krijgt van particulieren en bedrijven. Elk jaar formuleren zij in samenwerking met medewerkers van de Vruchtenburg een aantal doelen die de toegankelijkheid van onze zorg stimuleren en bijdragen aan innovatie van het zorgaanbod. Zo hebben we dankzij een bijdrage van de stichting samen met Therapieland drie e-health modules kunnen ontwikkelen gericht op psychologische behandelthema's na de diagnose van kanker, tijdens de behandeling en na de behandeling. Ook hebben we dankzij de stichting jongeren wiens ouders geconfronteerd zijn met kanker in zorg kunnen nemen ondanks het feit dat er geen contract met de gemeente was. Meer informatie over de Stichting Vrienden van de Vruchtenburg vindt u hier: vriendenvandevruchtenburg.nl

Locaties & bereikbaarheid

Leiden: Oude Vest 17, 2312 XP. Tel: 071 – 361 62 60. @ vruchtenburgleiden@fortagroep.nl
Rotterdam: Straatweg 171, 3054 AD. Tel: 010-285 95 94 @ vruchtenburg@fortagroep.nl